Einde aanwijzing voor JAR Zorg in Rotterdam, want de zorg is gestopt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing voor JAR Zorg beëindigd. De Rotterdamse thuiszorgaanbieder heeft de zorgverlening gestopt.

Dit was er aan de hand

Op 1 juli gaf de inspectie JAR Zorg een aanwijzing, omdat er risico’s waren voor de veiligheid van cliënten. JAR Zorg moest binnen drie maanden voldoen aan de normen voor goede zorg. Daarnaast JAR Zorg moest binnen twee weken alle cliënten die risicovolle of complexe (wond)zorg ontvangen overdragen naar een andere zorgaanbieder. Ook mocht JAR Zorg geen nieuwe cliënten aannemen totdat de thuiszorgaanbieder aan alle normen uit de aanwijzing zou voldoen.

In augustus legde de inspectie JAR Zorg een last onder dwangsom op. De thuiszorgaanbieder had nog steeds cliënten in zorg die risicovolle, dan wel complexe (wond)zorg ontvangen. JAR Zorg voldeed daarmee niet aan de aanwijzing. Diezelfde maand legde de inspectie een tweede last onder dwangsom op. Ditmaal omdat JAR Zorg een nieuwe cliënt in zorg had genomen. Met de last onder dwangsom verplichtte de inspectie JAR Zorg om die cliënt zo snel mogelijk over te dragen aan een andere zorgaanbieder. Dat gebeurde binnen de begunstigingstermijn van twee dagen. 

Illustratie - einde aanwijzing JAR Zorg

Hoe nu verder

De inspectie stelt vast dat JAR Zorg  op 7 oktober geen zorg meer verleent als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hiermee is de aanwijzing tot een einde gekomen. 

Documenten

JAR Zorg Rotterdam