Einde verscherpt toezicht op Jess Care in Den Haag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Jess Care beëindigd. De Haagse thuiszorgaanbieder heeft het afgelopen half jaar de nodige verbeteringen doorgevoerd.

Dit was er aan de hand

Sinds maart stond Jess Care onder verscherpt toezicht omdat er toen tekortkomingen waren in de zorg. Vooral rondom de zorgdossiers, het geven van medicijnen en de deskundigheid van zorgverleners. Ook moest Jess Care de kwaliteit van de zorg goed in de gaten houden en blijven verbeteren.

Einde vt Care Den Haag
Beeld: ©IGJ

Dit heeft Jess Care gedaan

De inspectie ziet dat Jess Care voldoende verbetert om de eerdere risico’s weg te nemen. Zo zijn de zorgdossiers nu actueel. De zorgverleners registreren wanneer zij medicatie geven aan de cliënten. Ook sluit de kennis van de zorgverleners van Jess Care aan bij de cliënten die in zorg zijn. De bestuurder zet een wijkverpleegkundige in om de kwaliteit van de zorg in de gaten te houden en te verbeteren. 

Hoe nu verder

De organisatie heeft nog wat meer tijd nodig om alle verbeteringen door te voeren en vast te houden. Zo moet de bestuurder een manier vinden om zelf zicht te krijgen op de kwaliteit en veiligheid van de zorg.  De inspectie heeft vertrouwen in de kracht van Jess Care om dat de komende maanden te doen. Daarom heeft de inspectie het verscherpt toezicht beëindigd.

Documenten

Jess Care B.V.