Aanwijzing voor AKFA in Enschede

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft AKFA in Enschede een aanwijzing gegeven. De zorg bij AKFA voldoet niet aan de normen voor goede zorg. AKFA moet binnen drie maanden aan de aanwijzing voldoen. AKFA geeft zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.

Dit is er aan de hand

De inspectie heeft sinds januari 2020 meerdere bezoeken gebracht aan AKFA. Er zijn verbeteringen doorgevoerd, maar nog niet genoeg. Na het laatste bezoek op 17 mei 2022 stelde de inspectie vast dat AKFA nog steeds niet voldoet aan de normen voor goede zorg. De tekortkomingen brengen risico’s met zich mee voor de veiligheid van de cliënten. De inspectie legt een aanwijzing op om een einde te maken aan die risicovolle situatie. 
De inspectie ziet dat de zorgverleners van AKFA niet de gewenste deskundigheid hebben. Ook hebben ze de risico’s die cliënten kunnen lopen niet goed in beeld. Daarnaast werken ze niet op een methodisch manier en is daardoor de voortgang van de zorg niet goed te volgen.

Hoe nu verder

Aanwijzing AKFA B.V. Enschede
Beeld: ©IGJ

Vanwege de ernst van de situatie heeft de inspectie een aanwijzing gegeven. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee we een zorgaanbieder verplichten om de zorg te verbeteren. De inspectie heeft grote zorgen of AKFA in staat is de verbeteringen door te voeren. AKFA moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 oktober 2022 aan de aanwijzing voldoen. Als AKFA niet aan de aanwijzing voldoet kan de inspectie een vervolgmaatregel opleggen om het naleven van de aanwijzing af te dwingen.

Documenten

AKFA B.V. Enschede

Enschede