Einde aanwijzing voor Tamaja Okolo Zorg in Rijswijk (ZH)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing voor Tamaja Okolo Zorg (TOZ) uit Rijswijk (ZH) beëindigd. De thuiszorgaanbieder heeft de nodige verbeteringen doorgevoerd om volledig aan de aanwijzing te voldoen.

Beeld: ©IGJ

Dit was er aan de hand

Eind december 2021 gaf de inspectie TOZ een aanwijzing bestaande uit twee delen. Afgelopen januari stelde de inspectie al vast dat TOZ voldeed aan het eerste deel van de aanwijzing. Nu voldoet TOZ ook aan het tweede deel van de aanwijzing.

TOZ heeft de clientdossiers bijgewerkt zodat die aansluiten bij de zorgbehoefte van de cliënten. De wijkverpleegkundige schat op tijd de risico’s voor de zorg in. Voor het opstellen van de zorgplannen gebruikt de wijkverpleegkundige een systeem om de zorg aan te laten sluiten bij de vraag van de cliënt. Hierbij betrekt de wijkverpleegkundige als dat nodig is ook andere betrokken zorgverleners. Bij iedere cliënt is bekend wie de (her)indicatie stelt. Ook heeft TOZ een systeem voor meldingen ingericht waarbij zij incidenten bekijkt en beoordeelt of verbeteringen nodig zijn.

Hoe nu verder

Tamaja Okolo Zorg voldoet nu volledig aan de aanwijzing die door de inspectie was opgelegd. Daarom heeft de inspectie de aanwijzing beëindigd. De inspectie blijft TOZ in het reguliere toezicht volgen.

Documenten

Tamaja Okolo Zorg