Einde aanwijzing voor Flevostate uit Emmeloord, want de zorg is gestopt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing voor Flevostate uit Emmeloord beëindigd. Dit omdat de jeugdhulpaanbieder de zorgverlening heeft gestopt.

Beeld: ©IGJ

Dit was er aan de hand

Eind december gaf de inspectie Flevostate een aanwijzing omdat de hulp aan kwetsbare jeugdigen ernstig tekort schoot. Jeugdigen konden er onvoldoende veilig opgroeien. Flevostate ging half februari failliet. De curator heeft de zorgverlening tijdelijk voortgezet en gezocht naar mogelijkheden voor de jeugdigen. Inmiddels zijn er geen jeugdigen meer in zorg bij Flevostate. Alle zorgtrajecten zijn overgedragen aan andere jeugdhulpaanbieders. 
 

Hoe nu verder

De inspectie constateert dat Flevostate de zorgverlening volledig heeft beëindigd. Dit betekent dat Flevostate niet langer een jeugdhulpaanbieder is in de zin van de Jeugdwet en dat hiermee dit aanwijzingstraject tot een einde is gekomen.