Inspectie sluit KC Almere BV

KC Almere, een praktijk voor kaakchirurgie in Almere, moet onmiddellijk sluiten. Dat heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een bevel bepaald. Volgens de inspectie levert KC Almere al langere tijd geen goede mondzorg aan de patiënten. Ook het medisch tuchtcollege heeft eerder bepaald dat de zorgverlener, die werkzaam is binnen KC Almere en bestuurder is van de praktijk, niet zelfstandig voorbehouden handelingen mocht verrichten. Dit oordeel heeft de zorgverlener genegeerd. De praktijk mag pas weer open wanneer de inspectie vindt dat de zorg veilig is.

Bevel KC Almere
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat KC Almere niet aan de normen voldoet van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Wkkgz. Zo voert hij voorbehouden handelingen uit, dit zijn handelingen die alleen een bevoegd tandarts of kaakchirurg mag doen. Omdat de zorgverlener van KC Almere eerder door het Medisch Tuchtcollege uit het BIG register is geschrapt, mag hij deze handelingen niet meer zelfstandig verrichten. Uit onderzoek van de inspectie is gebleken dat hij dit stelselmatig wel heeft gedaan, dat zijn patiënten hiervan niet op de hoogte waren en dat geen sprake was van supervisie van een bevoegde tandarts. Zo is gebleken dat hij patiënten een verdoving heeft gegeven, implantaten heeft geplaatst, tanden en kiezen heeft getrokken en röntgenfoto’s heeft genomen. Omdat de inspectie er geen vertrouwen in heeft dat de bestuurder van KC Almere dit zelf gaat verbeteren, is de praktijk met een bevel gesloten.

Dit moet KC Almere verbeteren

De inspectie heeft KC Almere voor minimaal één week gesloten. De praktijk mag na deze periode alleen open wanneer is gewaarborgd dat vanaf dat moment alle voorbehouden behandelingen door zelfstandig bevoegde zorgverleners worden gedaan. Wanneer dit gebeurt door niet-zelfstandig bevoegde zorgverleners, moeten onder meer de patiënten hierover geïnformeerd zijn en toestemming hebben gegeven. Ook moet de opdracht van de  bevoegde zorgverlener aan de  geldende eisen voldoen. 

Update 26 april 2022: KC Almere heeft niet op tijd aan de eisen voldaan. Het bevel is daarom met onbepaalde tijd verlengd. Het bevel wordt pas opgeheven als de praktijk kan aantonen dat er goede en veilige zorg wordt verleend.

Hoe nu verder

Om weer zorg te mogen verlenen moet KC Almere aan alle eisen van het bevel voldoen. De inspectie volgt de naleving hiervan nauwlettend. Als door KC Almere zorg wordt verleend, voordat de verbeteringen zijn doorgevoerd, moet KC Almere een last onder dwangsom betalen van € 1.000 per dag, met een maximum van € 25.000.

Documenten

KC Almere BV

Almere