Inspectie houdt toezicht op zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne. Dat gebeurt vanaf deze week met inspectiebezoeken op een aantal gemeentelijke opvanglocaties en door informatie op te vragen bij de verschillende GGD’en.

Vluchtelingen uit Oekraïne praten met elkaar bij een opvanglocatie
Beeld: ©Rutger Rog

De inspectie kijkt naar de algemene zorg die vluchtelingen nodig hebben (bijvoorbeeld van huisartsen, tandartsen, verloskundigen, de jeugdgezondheidszorg en de geestelijke gezondheidszorg). Maar ook naar de omstandigheden op opvanglocaties die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de bewoners.

De inspectie heeft onder andere aandacht voor de volgende punten:

 • Medische intake
  De medische intake na binnenkomst op een opvanglocatie en het aanmaken van patiëntendossiers.
 • Huisartsenzorg
  De beschikbaarheid van huisartsen(posten), bereikbaarheid, vervoer, het gebruik van tolken.
 • Verloskunde
  De beschikbaarheid van verloskundigen, bereikbaarheid, vervoer, het gebruik van tolken.
 • Jeugdgezondheidszorg (0 – 18 jaar)
  De medische intake door de jeugdgezondheidszorg, met aandacht voor vaccinatiestatus en vaccinatieschema.
 • Het voorkómen van infectieziekten
  De aandacht van de GGD voor hygiëne op de opvanglocatie, vaccinaties (incl. tegen corona) en seksuele gezondheid.
 • Geestelijke gezondheidszorg
  Aandacht voor mentale problemen na traumatiserende ervaringen, zowel bij volwassenen als bij jongeren.

Oekraïners zijn geen asielzoekers maar vluchtelingen. Wel maakt de inspectie gebruik van haar bestaande kennis over de zorg aan mensen in asielzoekerscentra.

Eind april of begin mei komt de inspectie met een eerste rapportage.