Verscherpt toezicht op ggz-aanbieder Compass deels beëindigd, deels verlengd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op ggz-aanbieder Compass B.V. gedeeltelijk beëindigd en gedeeltelijk verlengd. Compass biedt in de regio Nijmegen opvang en hulp aan mensen met psychiatrische en psychosociale problemen. Het verscherpt toezicht is opgeheven over het interne toezicht en over de financiële positie van Compass. Maar de inspectie verlengt het verscherpt toezicht over de kwaliteit van de zorg, want die is nog niet in orde. Uiterlijk 1 juli moet Compass alle tekortkomingen hebben opgelost.

Wat heeft Compass gedaan

Compass heeft nu een raad van commissarissen van twee personen voor het interne toezicht. Uitbreiding is op korte termijn te verwachten, eerst tijdelijk naar vier en uiteindelijk naar drie leden. De raad houdt ook toezicht op de financiën. Bovendien heeft Compass inmiddels een financieel controller. Op deze onderdelen is verscherpt toezicht niet meer nodig.

Wat moet nog beter

De kwaliteit van de zorg die Compass biedt is nog niet in orde. Compass heeft energie gestoken in het verbeteren van de patiëntendossiers, maar heeft daarvoor nog meer tijd nodig.

Compass verscherpt toezicht

In meer dan de helft van de dossiers ontbreekt een samenvatting. Die is nodig om een dossier over te dragen als een cliënt naar een andere zorgaanbieder gaat.

Verder ontbreekt in de helft van de dossiers een duidelijke recente diagnose. In verschillende dossiers staat ook geen recent behandelplan. Een duidelijke diagnose en een behandelplan zijn juist de basis voor een goede behandeling.

De positie en taak van twee psychiaters als regiebehandelaren is nog niet duidelijk en bij iedereen bekend, ook bij henzelf niet. Zij hebben nu slechts een kleine rol bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van behandelplannen van de ongeveer tachtig cliënten.

Goede, actuele patiëntendossiers en een duidelijke rol van de regiebehandelaren zijn essentieel voor de kwaliteit van de zorg.

Hoe nu verder

Onder het verlengde verscherpt toezicht over de kwaliteit van de zorg moet Compass maatregelen nemen om tekortkomingen op te lossen. Dat moet zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 juli. Als Compass dat niet doet kan de inspectie vervolgmaatregelen nemen.

Documenten

Compass B.V.

Wijchen