Aanwijzing Tamaja Okolo Zorg in Rijswijk (ZH)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszorgorganisatie Tamaja Okolo Zorg (TOZ)  in Rijswijk (ZH) een aanwijzing gegeven. De zorg voldoet niet aan de normen voor goede zorg. TOZ moet op korte termijn (variërend van één tot drie maanden) voldoen aan de normen voor veilige en goede zorg.

Aanwijzing Tamaja Okolo Zorg
Beeld: ©IGJ

Dit is er aan de hand

Op 19 oktober 2021 bezocht de inspectie TOZ. Dit na eerder bezoek en een hertoets in 2019. De inspectie stelt vast dat TOZ nog steeds niet voldoet aan de normen voor goede zorg. Een greep uit de tekortkomingen:

  • TOZ kan niet laten zien dat de zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn voor het uitvoeren van voorbehouden en/of risicovolle handelingen. 
  • Het toedienen van medicijnen wordt soms niet goed geregistreerd.
  • De (her)indicatie en het zorgplan sluiten onvoldoende aan bij de zorgbehoefte van de cliënten. De wijkverpleegkundige dient de zorggerelateerde risico’s bij cliënten te signaleren en mee te nemen in die (her)indicatie. Ook functioneert de wijkverpleegkundige niet als kwaliteitsbevorderaar.
  • TOZ draagt onvoldoende zorg voor het systematisch verbeteren van de zorg en na incidenten.  TOZ stelt voor zorgverleners onvoldoende gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar. Ook monitort TOZ de naleving van protocollen en richtlijnen door zorgverleners niet. 
     

Hoe nu verder

Door de ernst van de situatie heeft de inspectie een aanwijzing gegeven. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren. 
De inspectie zal 28 januari beoordelen of TOZ voldoet aan het eerste deel van de aanwijzing. Dat deel gaat over de bevoegd- en bekwaamheid van de zorgverleners en het medicatiebeleid. Op 28 maart zal de inspectie beoordelen of TOZ voldoet aan álle onderdelen van de aanwijzing.

Als Tamaja Okolo Zorg niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om het naleven van de aanwijzing af te dwingen.
 

Document

Tamaja Okolo Zorg, december 2021

Tamala Okolo Zorg, december 2021

Tamaja Okolo Zorg