Einde tweede deel aanwijzing en einde last onder dwangsom voor AZR-Zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing en last onder dwangsom voor AZR-Zorg (AZR) beëindigd. Hiermee is ook de cliëntenstop opgeheven. De thuiszorgaanbieder heeft de nodige verbeteringen in de zorg doorgevoerd.

Dit was er aan de hand

Op 13 januari heeft de inspectie AZR een aanwijzing gegeven. De inspectie stelde vast dat de zorg van AZR ernstig tekortschoot. Deze tekortkomingen, op het gebied van medicatieveiligheid, voorbehouden en/of risicovolle handelingen, hygiëne en infectiepreventie leidden tot een aanwijzing die bestond uit twee delen. De inspectie beëindigde afgelopen juli al het eerste deel van de aanwijzing.

AZR heeft nu alle verbeteringen en maatregelen uit de aanwijzing en de last onder dwangsom doorgevoerd. De inspectie beëindigt daarom de aanwijzing in zijn geheel en daarmee ook de last onder dwangsom en de cliëntenstop.

Hoe nu verder

Er blijft aandacht van AZR nodig om het verbetertraject verder door te voeren en de behaalde resultaten vast te houden. De inspectie heeft vertrouwen in de kracht van AZR om dat binnen de komende maanden te doen. De inspectie volgt AZR nu weer in het reguliere toezicht.

Documenten

Kaart

AZR-Zorg in Den Haag