Einde aanwijzing voor Centrum Zorg en Welzijn in Den Haag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing voor Centrum Zorg en Welzijn beëindigd. Zorg en Welzijn heeft de nodige verbeteringen doorgevoerd om aan de aanwijzing te voldoen.

Dit was er aan de hand

Eind mei kreeg Centrum Zorg en Welzijn een aanwijzing. De inspectie stelde vast dat er tekortkomingen waren in de zorg, vooral bij het centraal stellen van de cliënten, het bieden van integrale zorg en het sturen op kwaliteit.

Einde aanwijzing Centrum Zorg & Welzijn
\

Dit heeft Centrum Zorg en Welzijn gedaan

De zorgaanbieder heeft voldoende verbeterd in de kwaliteit en veiligheid van zorg. Zo heeft Centrum Zorg en Welzijn onder meer de volgende acties ondernomen:

  • Centrum Zorg en Welzijn organiseert adequate toegang tot het cliëntdossier voor de cliënt zelf. De afspraken hierover legt Zorg en Welzijn vast;
  • De zorgverleners van Centrum Zorg en Welzijn krijgen scholing in het methodisch werken. Dit heeft er onder meer voor gezorgd dat zorgverleners bijna altijd rapporteren in het cliëntdossier. Ook hangen de zorgdoelen, acties en rapportages nu meer met elkaar samen;
  • Centrum Zorg en Welzijn ondersteunt het veilig verlenen van medicatiezorg met een vastgesteld medicatiebeleid;
  • Centrum Zorg en Welzijn biedt zorg volgens landelijke coronarichtlijnen;
  • Centrum Zorg en Welzijn controleert het naleven van werkinstructies.

Hoe nu verder

Centrum Zorg en Welzijn voldoet nu aan de aanwijzing die door de inspectie is opgelegd. Daarom heeft de inspectie de aanwijzing beëindigd.

De inspectie blijft de ontwikkelingen en verdere verbeteringen bij Centrum Zorg en Welzijn volgen.

Documenten

Kaart

Centrum Zorg en Welzijn in Den Haag