Einde aanwijzing voor Thuiszorg Olympia in Eindhoven

De IGJ heeft de aanwijzing voor Thuiszorg Olympia in Eindhoven beëindigd. Olympia heeft het afgelopen half jaar de nodige verbeteringen in de zorg doorgevoerd.

Dit was er aan de hand

Eind  februari 2021 legde de inspectie een aanwijzing op aan Thuiszorg Olympia. Er waren toen tekortkomingen in de zorg.

Einde aanwijzing thuiszorg Olympia, Eindhoven
©IGJ

Dit heeft Olympia gedaan

Olympia voldoet nu aan de normen uit de aanwijzing. De thuiszorgorganisatie legt de wensen van cliënten vast in het cliëntendossier, bijvoorbeeld op welk tijdstip zij geholpen willen worden. Hier houden zij met de planning rekening mee.

Olympia voldoet ook aan de randvoorwaarden voor integrale zorg. Zorgverleners schrijven bijna alle zorg die zij geven op in het zorgdossier. Om veilige zorg te kunnen bieden houdt Olympia de bevoegd- en bekwaamheden van de zorgverleners op peil. Ook heeft de thuiszorgorganisatie zicht op hoe de wijkverpleegkundige verbeteringen uitvoert in de zorgverlening.

Olympia stuurt nu op kwaliteit en veiligheid. De organisatie wil meldingen van incidenten eens in de drie maanden onderzoeken om ervan te leren. Verder staat Olympia open voor de reacties van cliënten over de ervaren kwaliteit van zorg.

Hoe nu verder

Er is nog wat meer tijd nodig om alle verbeteringen door te voeren en vast te houden. Maar de inspectie heeft vertrouwen in de kracht van Olympia om dat binnen de volgende maanden te doen. Daarom heeft de inspectie de aanwijzing beëindigd.

Documenten

Kaart

Thuiszorg Olympia, Eindhoven