Einde eerste deel aanwijzing en opleggen last onder dwangsom voor AZR-Zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft AZR-Zorg (AZR), een thuiszorgaanbieder in Zuid-Holland, een last onder dwangsom opgelegd. AZR voldoet niet volledig aan de eerder opgelegde aanwijzing. 

Dit is er aan de hand

Op 13 januari heeft de inspectie AZR een aanwijzing gegeven. Deze aanwijzing bestaat uit twee delen. De inspectie beëindigt het eerste deel van de aanwijzing. AZR heeft de tekortkomingen op het terrein van medicatieveiligheid voldoende opgelost.

De door AZR ingezette maatregelen leidden nog niet tot voldoende resultaat voor het tweede deel van de aanwijzing. De inspectie ziet dat AZR nog niet systematisch werkt aan het verbeteren van de zorg. AZR laat bijvoorbeeld te weinig zien dat zorgverleners methodisch werken. Daardoor blijven risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg bestaan. 

Hoe nu verder

Omdat de aanwijzing niet volledig is nageleefd legt de inspectie nu wederom een last onder dwangsom op. De dwangsom bedraagt 3.000 euro voor iedere twee weken waarin AZR niet helemaal voldoet aan de gestelde eisen, met een maximum van 12.000 euro. Als de instelling binnen vier weken na het opleggen aan de last voldoet, hoeft zij geen dwangsom te betalen.

Documenten

AZR-Zorg

Den Haag