Einde verscherpt toezicht op Thuiszorg Doruk in Almelo

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Thuiszorg Doruk B.V. in Almelo beëindigd. Doruk heeft het afgelopen half jaar de nodige verbeteringen in de zorg doorgevoerd.

Dit was er aan de hand

Sinds half augustus 2020 stond Doruk onder verscherpt toezicht omdat er toen tekortkomingen waren in de zorg, vooral in het samenwerken als team, het bieden van veilige zorg en het sturen op kwaliteit.

Dit heeft Doruk gedaan

De tekortkomingen zijn voldoende opgelost, Doruk voldoet nu op veel terreinen geheel of grotendeels aan de normen die gelden voor goede en veilige zorg. De inspectie ziet dat de betrokken zorgverleners zich daarbij ten volle inzetten. Doruk stelt zich transparant op, is bereid te leren en is zich bewust van wat nog beter kan. Daarbij zijn twee externe verpleegkundigen ingeschakeld, ook voor de komende tijd.

Hoe nu verder

Er is nog wat meer tijd nodig om alle verbeteringen door te voeren en vast te houden. Maar de inspectie heeft vertrouwen in de kracht van Doruk om dat binnen de komende maanden te doen. Daarom heeft de inspectie het verscherpt toezicht beëindigd.

Documenten

Kaart

Thuiszorg Doruk B.V.

Rietstraat 25, Almelo