Aanwijzing voor DKB Thuiszorg in Hengelo

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft DKB Thuiszorg in Hengelo een aanwijzing gegeven. DKB voldoet niet aan de eisen die gelden voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. De cliënten krijgen niet de zorg die zij nodig hebben. In de aanwijzing staat dat DKB de nodige maatregelen moet nemen om de zorg te verbeteren. De inspectie gaat nu na of DKB dat doet.

Dit is er aan de hand

De inspectie bezocht DKB Thuiszorg in maart en vroeg daarna nog nadere informatie op. Ook voerde de inspectie een gesprek met de bestuurder. DKB vertoont vele tekortkomingen in het bieden van veilige en integrale zorg en in het sturen op kwaliteit en goed bestuur. Een greep uit de conclusies van de inspectie:

  • Het verstrekken van risicovolle medicijnen gaat niet veilig. Zorgverleners voeren voorbehouden en risicovolle handelingen uit terwijl zij hiervoor niet bevoegd en bekwaam zijn.
  • Er zijn geen actuele richtlijnen, voorschriften en protocollen op het gebied van infectiepreventie en hygiëne, inclusief het bestrijden van het coronavirus.
  • De zorgverleners weten niet of zij persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes, handschoenen, schorten) dragen volgens de geldende richtlijnen. De inspectie kan niet vaststellen of die beschermingsmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
  • De zorgverleners krijgen geen scholing gericht op hun benodigde deskundigheid.
  • DKB heeft geen systeem om de kwaliteit van de zorg te bewaken en zo nodig te verbeteren.

Hoe nu verder?

De inspectie gaf de aanwijzing om te voldoen aan de eisen voor goede en veilige zorg op 7 april. Uiterlijk gisteren, op 21 april, moest DKB aan de aanwijzing voldoen en dit aantonen in een resultaatsverslag. De inspectie gaat nu na of DKB aan de eisen voldoet. Als dat niet zo is, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen om verbeteringen af te dwingen.  

Documenten