Tweede aanwijzing voor Zorgvilla Decor in Ede

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Cor&Debby Zorgverlening, ook bekend als Zorgvilla Decor in Ede, een tweede aanwijzing gegeven. Decor voldoet niet volledig aan de normen voor goede en veilige zorg uit de eerste aanwijzing van oktober vorig jaar. Wel doet Decor de nodige moeite om te leren en te verbeteren. Daarbij is externe deskundigheid ingeschakeld. Daarom legt de inspectie geen last onder dwangsom op, maar krijgt Decor een tweede aanwijzing. Decor moet voor 1 augustus a.s. weer goede en veilige zorg bieden.

Dit is er aan de hand

Zorgvilla Decor biedt in Ede kleinschalige ouderenzorg op twee locaties in dezelfde straat. De inspectie houdt al langere tijd actief toezicht op deze zorgaanbieder. Half februari zag de inspectie dat er bij Decor nog steeds risico’s zijn voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Er zijn tekortkomingen in de cliëntendossiers, in het sturen op kwaliteit en veiligheid en op het gebied van medicatieveiligheid.

Hoe nu verder

De inspectie heeft er nog geen vertrouwen in dat Zorgvilla Decor zonder bestuursrechtelijke maatregel zal voldoen aan de normen voor goede en veilige zorg. Wel heeft Decor na de aanwijzing uit oktober vorig jaar een aantal verbeteringen doorgevoerd en externe deskundigheid ingeschakeld om verder te leren en te verbeteren. In de tweede aanwijzing staat dat Decor voor 1 augustus 2021 verbeteringen moet doorvoeren op de genoemde terreinen. Als Decor dan niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

Documenten

Kaart

Zorgvilla Decor