Groot beroep op uitvoerders vaccineren

De afgelopen maanden is er een groot beroep gedaan op alle partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het vaccineren. Tegenvallende leveringen en het tijdelijk stoppen met AstraZeneca heeft de vaccinatiestrategie tot een complexe puzzel gemaakt. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in haar bevindingen over de afgelopen twee maanden.

De inspectie ziet dat er bij het leggen van deze puzzel ingewikkelde keuzes moeten worden gemaakt. Bij een deel van het publiek heeft dit geleid tot aarzelingen over de veiligheid van de vaccins. Volgens de inspectie moet er bij het nemen van tussentijdse besluiten ruimschoots rekening gehouden worden met de kwetsbaarheid van de vaccinatiebereidheid. Ook moet daarbij gekeken worden naar het draagvlak van de uitvoerende partijen en individuele zorgverleners. 

De IGJ heeft de bevindingen van haar toezichtactiviteiten in de periode 15 februari tot en met 9 april samengevat in factsheet 3 over het vaccineren.