Van swab tot lab: complimenten, maar de aandacht mag niet verslappen

Al bijna een jaar wordt het uiterste gevraagd van mensen en organisaties die betrokken zijn in het testen op het coronavirus. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd deelt in een nieuw onderzoek naar de kwaliteit en veiligheid van de testketen een compliment uit aan alle betrokken partijen. 

Ondanks het grote beslag dat wordt gelegd op het uithoudingsvermogen, is hard gewerkt aan de kwaliteit en veiligheid van het testen. Tegelijkertijd werd de testcapaciteit fors uitgebreid. De inspectie onderzocht de testketen op drie aspecten: de GGD’en, de commerciële teststraten en de binnen het nationale testbeleid ingezette laboratoria. Drie heel verschillende stromen, die veel met elkaar te maken hebben.

Lessen

Een van de lessen die uit de onderzoeken van de inspectie naar voren komt is dat er vaker over de schutting gekeken mag worden. Er zijn heldere onderlinge afspraken nodig om de kwaliteit van het testen te kunnen waarborgen. Daarvoor is wel belangrijk dat men af en toe ook bij elkaar checkt of er wel echt volgens de afspraken wordt gewerkt. Gelukkig geven alle partijen al wel aan dat de onderlinge samenwerking sterk is verbeterd ten opzichte van het begin van de pandemie. 

Op het gebied van infectiepreventie zijn in alle drie de stromen in de testketen wel verbeteringen mogelijk. Dat is niet uitzonderlijk, het pakket van eisen is zeer uitgebreid. Maar dat mag geen rem zijn in het streven naar het volledige naleven van de betreffende richtlijnen. Audits en/of periodieke controles helpen de mensen op de werkvloer scherp te houden op het naleven van de geldende richtlijnen. 

Leren en verbeteren is al jaren het credo van de inspectie. Niemand in de testketen kan dan ook op zijn lauweren rusten, ook niet na deze complimenten. De crisis is nog niet voorbij, en daarom mag de aandacht voor de kwaliteit en veiligheid van het testen niet verslappen.