Inspectie bekijkt voorbereidingen in de zorg op derde golf coronavirus

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kijkt mee met de plannen die zorgorganisaties regionaal en per sector maken - of al hebben - om zich voor te bereiden op een mogelijke derde golf van het coronavirus.

Plannen per sector

Verschillende branche- en beroepsorganisaties in de zorg leggen hun sectorale voorbereidingsplannen voor aan de inspectie. Het gaat bijvoorbeeld om sectoren als ouderenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg.

De inspectie keurt plannen niet goed of af. Wel bekijkt de inspectie of de plannen voldoende mogelijkheden geven aan zorgaanbieders en zorgverleners om in een derde golf de juiste afwegingen te maken om in vergelijkbare situaties aanvaardbare zorg te blijven bieden. 
In een uitzonderlijke noodsituatie moet duidelijk zijn wat het minimale niveau van zorg is (ondergrens) en mag er geen willekeur ontstaan. Ook niet als er concessies gedaan moeten aan de kwaliteit van de zorg. De individuele behoefte van cliënten en patiënten moet zo veel mogelijk het uitgangspunt blijven. 

Het is en blijft de verantwoordelijkheid van zorgaanbieders om aan de hand van richtlijnen keuzes te maken over welke zorg verantwoord afgeschaald kan worden als dat nodig is; afwijkingen daarop moeten te onderbouwen zijn.

Plannen per regio

Daarnaast bereiden zorgorganisaties zich ook in regionaal verband voor op een derde golf. Regionale samenwerking is belangrijk omdat patiënten en cliënten te maken hebben met verschillende zorgaanbieders, of van de ene naar de andere gaan. Bijvoorbeeld van ziekenhuis naar verpleeghuis, of met een groot beroep op de thuiszorg als mensen nog thuis moeten blijven of juist weer thuis komen. Binnen regio’s moeten zorgaanbieders elkaar daarom goed weten te vinden als de druk op de zorg nog groter wordt.

Landelijke coördinatie

Minister Van Ark (Medische Zorg) heeft aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) gevraagd de regionale voorbereidingsplannen ook landelijk te coördineren. Door de regionale plannen te bekijken en te vergelijken. De inspectie doet daaraan mee als onafhankelijk toezichthouder. De inspectie kijkt of eventueel voorziene aanpassingen in de kwaliteit van zorg en ondersteuning aanvaardbaar zijn.