Export COVID-19 vaccins

Partijen die COVID-19 vaccins vanuit Nederland willen exporteren buiten de Europese Unie, moeten hiervoor een exportaanvraag indienen. Voor Nederland is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aangewezen om deze toestemming te verlenen. Deze maatregel loopt van 30 januari tot 31 maart 2021.

De Europese Commissie heeft eind januari besloten dat COVID-19 vaccins vanuit de lidstaten niet naar landen buiten de EU mogen worden geëxporteerd. Doel is te zorgen voor tijdige vaccinatie van alle burgers in de EU èn het aanbrengen van transparantie in de export van vaccins naar landen buiten de EU. Behalve de vaccins moet de toestemming ook gevraagd worden voor de export van de werkzame stoffen van de vaccins, met inbegrip van de moedercelbanken en werkcelbanken die voor de vervaardiging van dergelijke vaccins worden gebruikt.

Informatie

De Europese Commissie zal uiteindelijk de informatie over de afgegeven en de geweigerde vergunningen openbaar maken. Hierbij wordt naar behoren rekening gehouden met de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens.

Partijen die vanuit Nederland COVID-19 vaccins willen exporteren kunnen dit aanvragen via: meldpunt@igj.nl