Roderick Runne nieuwe hoofdinspecteur IGJ

R.W. (Roderick) Runne start op 1 februari 2021 als hoofdinspecteur Curatieve Zorg, Geneesmiddelen en Medische Technologie bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hij volgt Marina Eckenhausen op, die vanaf 1 september 2020 de functie van inspecteur-generaal bekleedt.

Roderick Runne was hiervoor interim medisch afdelingshoofd Interne geneeskunde bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Daarvoor vervulde hij diverse bestuurs- en managementfuncties. Hij was onder andere voorzitter van de raad van bestuur bij Primair Huisartsenposten. Tijdens zijn carrière heeft hij bewust een switch gemaakt van de spreekkamer naar beleid en management. Roderick Runne studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en aanvullend Foundations of Management aan de Nyenrode Business Universiteit.

Als hoofdinspecteur bij de IGJ is hij verantwoordelijk voor het toezicht op de eerstelijnszorg, medisch-specialistische zorg, farmaceutische bedrijven en medische technologie.

Roderick Runne