Aanwijzing voor Relaunch Nederland in Tiel

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Relaunch Nederland in Tiel een aanwijzing gegeven. De zorgaanbieder biedt opvang en hulp aan mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische of andere problematiek. De zorg voldoet niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg en vertoont grote tekortkomingen. Relaunch mag nu al geen cliënten meer aannemen, en moet de huidige cliënten overdragen aan andere zorgaanbieders.

Dit is er aan de hand

Op 3 november 2020 bracht de inspectie een onaangekondigd bezoek aan Relaunch. Dit na een eerder bezoek in 2018 en een hertoets in 2019. De inspectie stelt nu vast dat Relaunch nog steeds niet aan de normen voldoet op de volgende terreinen:

 • Persoonsgerichte zorg
  De wettelijke vertegenwoordigers van de cliënten worden niet bij de zorg betrokken. De bestuurder is de enige zorgverlener en bespreekt de zorg alleen met de cliënten.
 • Deskundige zorgverlener
  Door hun verstandelijke beperking en bijkomende problematiek kunnen de cliënten risico’s lopen. In hun zorgdossiers staat daar nauwelijks iets over. Het ontbreekt ook aan een aantal zorgplannen. De bestuurder heeft geen relevante zorgopleiding gevolgd. Er is geen actueel opleidingsplan.
 • Sturen op kwaliteit en veiligheid
  Relaunch werkt niet aan het structureel verbeteren van de zorg. 
 • Medicatieveiligheid
  Er is geen actueel medicatieoverzicht en geen actuele toedienlijst van de apotheek. De bestuurder/zorgverlener geeft medicijnen zonder de juiste opleiding en tekent de medicatie niet af.

Hoe nu verder

Vanwege de ernst van de situatie heeft de inspectie een aanwijzing gegeven. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren. 
Relaunch mag nu al geen cliënten meer aannemen. Uiterlijk dinsdag 2 februari 2021 moet Relaunch de huidige cliënten die zorg krijgen volgens de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg, overdragen aan een of meer andere zorgaanbieders.

Als Relaunch niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen om het naleven van de aanwijzing af te dwingen. 

Documenten