Medisch wetenschappelijk onderzoek kan op sommige punten beter

Het medisch-wetenschappelijk onderzoek (ook wel klinisch onderzoek) dat in de Nederlandse ziekenhuizen wordt uitgevoerd is op een goed niveau, maar desondanks zijn er wel verbeteringen mogelijk. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de bezoeken aan onder andere de Universitaire Medische Centra (UMC’s).

De IGJ heeft in 2018 en 2019 inspectiebezoeken gebracht aan alle UMC’s. Hierbij viel op dat de veiligheid van proefpersonen in een klinisch onderzoek zo goed mogelijk bewaakt wordt.

Tegelijkertijd vonden de inspecteurs ook verbeterpunten. Zo moeten de onderzoekers de behandelingen in het kader van onderzoek beter scheiden van reguliere behandelingen en hierover beter documenteren, om de kwaliteit van de resultaten van het klinisch onderzoek te verbeteren. Ook was de toestemmingsprocedure niet overal voldoende op orde. In een paar klinische onderzoeken voerden de onderzoekers al studiehandelingen uit, voordat de proefpersonen schriftelijk toestemming hadden gegeven.

Alle UMC’s stuurden de IGJ na de inspectie een plan van aanpak. Hierin gaven ze aan welke verbeteringen ze gaan doen en wanneer deze klaar zullen zijn. De IGJ heeft er vertrouwen in dat met de invoering van de verbeteringen de kwaliteit van het onderzoek binnen de UMC’s nog verder zal toenemen.