Aanwijzing voor A&G Thuiszorgbureau

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft A&G Thuiszorgbureau in Capelle aan den IJssel een aanwijzing gegeven. De zorg bij A&G Thuiszorgbureau voldoet niet aan de normen voor verantwoorde en goede zorg.

Dit is er aan de hand

Op 27 oktober bracht de inspectie een bezoek aan A&G. De inspectie stelt vast dat de zorg van A&G ernstig tekortschiet op het gebied van kwaliteit en veiligheid. Op alle thema’s waar de inspectie naar kijkt is de zorg van onvoldoende niveau. Er waren ernstige tekortkomingen op de volgende punten:

  • Deskundige zorgverlener en medicatieveiligheid
  • Deskundige zorgverlener en voorbehouden en risicovolle handelingen
  • Deskundige zorgverlener met betrekking tot hygiëne en infectiepreventie

De inspectie vroeg aan A&G om direct maatregelen te nemen om acute risico’s voor de cliënten te verminderen. Dat is onvoldoende gebeurd. Daarnaast heeft de organisatie een zeer problematische financiële situatie, waardoor de continuïteit van de zorgverlening in het geding is.
De inspectie stelt vast dat de zorg van A&G ernstig tekortschiet. A&G toont ook onvoldoende inzicht, urgentiebesef en organiserend vermogen.

Hoe nu verder

Vanwege de ernst van de situatie heeft de inspectie een aanwijzing gegeven. Een aanwijzing is een bestuursrechtelijke maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren.
De aanwijzing valt uiteen in twee delen.

  • Uiterlijk 9 december 2020 moet A&G cliënten waarbij zorgverleners een voorbehouden of risicovolle handeling moeten verrichten overdragen aan een andere zorgaanbieder. Dat geldt ook voor cliënten die medicatiezorg nodig hebben.
  • Uiterlijk 3 januari 2021 moet A&G zorgen dat er genoeg bevoegd personeel is om de continuïteit van zorg te garanderen. Daarnaast moeten er genoeg benodigdheden zijn van voldoende kwaliteit om zorg te verlenen. Het gaat daarbij specifiek om benodigdheden op het gebied van medicatieveiligheid, voorbehouden en risicovolle handelingen en hygiëne en infectiepreventie met betrekking tot het coronavirus.  

A&G mag geen nieuwe cliënten aannemen, totdat de zorgaanbieder laat zien dat zij de continuïteit van zorg garandeert en voldoet aan de eisen voor verantwoorde en veilige zorg.

Documenten

A&G Thuiszorgbureau

Capelle aan den IJssel