De Harten Hoeve voldoet aan de gegeven aanwijzing van de inspectie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de aanwijzing voor Zorgmanege Harten Hoeve beëindigd. Harten Hoeve heeft zes woonlocaties in Gelderland. De zorgaanbieder heeft op dit moment voldoende deskundige zorgverleners in dienst en voldoet daarmee aan de eis van de inspectie. Voor de verdere ontwikkeling van de kwaliteit bij de Harten Hoeve heeft de inspectie Harten Hoeve een aantal aandachtspunten meegegeven.

Dit is er aan de hand

De inspectie heeft in 2019 samen met de Wmo-toezichthouder van de GGD Gelderland-Zuid twee toetsen uitgevoerd bij Harten Hoeve. De inspectie gaf de organisatie in december 2019 een aanwijzing. Met een aanwijzing kan de inspectie een zorgaanbieder verplichten maatregelen te nemen om de zorg te verbeteren.

De inspectie eiste dat Harten Hoeve voldoende geschoold personeel aan zou nemen. Daarnaast was het noodzakelijk dat medewerkers de beslissingen over hun cliënten beter zouden onderbouwen. Ook moesten conflicten in de groep beter geëvalueerd worden om herhaling te voorkomen.

In juni 2020 concludeerde de inspectie dat de Harten Hoeve gedeeltelijk voldeed aan de vereisten in de aanwijzing. Harten Hoeve was er niet in geslaagd om de deskundigheid van het personeel voldoende te verhogen. Omdat de situatie rondom het coronavirus hier mede oorzaak van was, gaf de inspectie een vervolgaanwijzing om Harten Hoeve meer tijd te geven aan de aanwijzing te voldoen.   

In oktober 2020 had Harten Hoeve voldoende deskundige zorgverleners in dienst. Hiermee voldoet de Harten Hoeve aan de aanwijzing en daarom beëindigt de inspectie het handhavingstraject.

Hoe nu verder

Harten Hoeve voldoet op dit moment aan de vereisten voor verantwoorde zorg. Voor de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de zorg heeft de inspectie Harten Hoeve een aantal aandachtspunten meegegeven. Die gaan over het herstellen van waterschade op een van de locaties, beschikbaarheid van passende dagbesteding en het organiseren van tegenspraak. De inspectie en de Wmo-toezichthouder blijven de ontwikkelingen bij de Harten Hoeve volgen in het reguliere toezicht. 

Documenten