Stichting MaasstadZorg heeft zorg verbeterd, einde verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Stichting MaasstadZorg beëindigd. MaastadZorg biedt onder meer verpleging en verzorging thuis aan cliënten in Rotterdam. De zorgaanbieder heeft de tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van zorg voldoende weggenomen.

Dit is er aan de hand

De inspectie plaatste MaasstadZorg in maart 2020 onder verscherpt toezicht. Omdat er tekortkomingen waren op het gebied van de kwaliteit en veiligheid van zorg vond de inspectie het belangrijk om extra op deze zorgaanbieder te letten.

MaasstadZorg heeft tijdens de periode van het verscherpt toezicht aantoonbaar verbeteringen in de zorg doorgevoerd.

De conclusie van de inspectie:

  • Er zijn grote verbeteringen aangebracht op het gebied van medicatieveiligheid. Ook op de andere door de inspectie getoetste normen constateert de inspectie dat Stichting MaasstadZorg grote stappen heeft gezet.
  • MaasstadZorg heeft betrokken zorgverleners die goede en veilige zorg bieden. De zorgaanbieder levert op dit moment zorg aan cliënten met een laagcomplexe chronische zorgvraag. De deskundigheid van de beschikbare zorgverleners is passend bij deze zorg.
  • De bestuurder stelt zich transparant en open op en is zich bewust van de eerder door de inspectie geconstateerde bevindingen. Zij toont zich lerend en voert in samenspraak met zorgverleners verbeteringen door.

Hoe nu verder

Vanwege de verbeteringen beëindigt de inspectie het verscherpt toezicht. De inspectie heeft er vertrouwen in dat MaasstadZorg de ingezette verbeteringen op eigen kracht verder doorvoert en waarborgt in de organisatie. De inspectie blijft de ontwikkelingen bij MaasstadZorg wel volgen.