Stichting Alerimus heeft zorg verbeterd, einde verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het verscherpt toezicht op Stichting Alerimus beëindigd. Het verscherpt toezicht had betrekking op locaties De Open Waard in Oud-Beijerland en De Buitensluis in Numansdorp. Op deze locaties biedt Alerimus ouderenzorg. Alerimus heeft de tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van zorg voldoende weggenomen.

Dit is er aan de hand

De inspectie plaatste Alerimus in november 2019 onder verscherpt toezicht. Omdat er tekortkomingen waren op het gebied van de kwaliteit en veiligheid van zorg vond de inspectie het belangrijk om extra op deze zorgaanbieder te letten. Alerimus kreeg zes maanden de tijd om de zorg te verbeteren. Vanwege de coronacrisis werd deze termijn met nog eens zes maanden verlengd.
Alerimus heeft tijdens de periode van het verscherpt toezicht aantoonbaar verbeteringen in de organisatie en de zorg doorgevoerd.

Een selectie uit de verbeteringen:

  • Op beide locaties zijn er grote stappen gezet op het gebied van persoonlijke zorg. Zo is er veel aandacht voor de eigen regie van cliënten. De zorgverleners kennen de behoeften van de cliënten en stemmen de zorg hierop af.
  • Ook heeft Alerimus geïnvesteerd in haar personeelsbeleid. Op beide locaties zijn meer vaste zorgverleners waardoor de werkdruk minder is. De deskundigheid van de zorgverleners sluit beter aan bij de zorg die de cliënten nodig hebben.
  • Alerimus heeft de kwaliteit van zorg continu in beeld. Per afdeling zijn er concrete verbeterplannen voorhanden.

Hoe nu verder

Vanwege de verbeteringen beëindigt de inspectie het verscherpt toezicht. De inspectie heeft er vertrouwen in dat Alerimus de ingezette verbeteringen op eigen kracht verder doorvoert en waarborgt in de organisatie. De inspectie blijft de ontwikkelingen bij Alerimus wel volgen.

Documenten

Kaart

Stichting Alerimus, locatie De Open Waard

Oud-Beijerland

Stichting Alerimus, locatie De Buitensluis

Numansdorp