Aanwijzing voor Stichting Dahlion

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Dahlion een aanwijzing gegeven. De inspectie ziet ernstige risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Dahlion heeft verschillende soorten zorgverlening. Zo leggen de zorgverleners infusen aan voor toediening van geneesmiddelen en geven zij verschillende injecties. Deze voorbehouden handelingen werden verricht op locatie in Almere.

Wat is er aan de hand

Op meerdere thema’s, waaronder professionaliteit, kwaliteit en veiligheid, infectiepreventie en medicatieveiligheid voldoet Dahlion niet aan de voorwaarden voor goede zorg. De inspectie heeft 23 verbeterpunten geformuleerd. De tekortkomingen zijn op 18 punten zo ernstig dat er onmiddellijk verbeteringen nodig zijn. Pas als deze 18 verbeteringen zijn doorgevoerd mogen de zorgverleners bij Dahlion weer invasieve handelingen uitvoeren, zoals het aanleggen van infusen en injecties geven.

Dahlion krijgt vier maanden de tijd voor alle maatregelen. Als Dahlion niet aan de aanwijzing voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

Documenten