Verscherpt toezicht voor Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen (KBWO) in Helmond

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen (KBWO) voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. KBWO biedt in Helmond verpleeghuiszorg en verzorging aan ouderen. Er zijn risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Dit is er aan de hand

De inspectie volgt KBWO al enige tijd en was in augustus 2020 voor het laatst bij deze zorgaanbieder. Tijdens dat bezoek constateerde de inspectie meerdere tekortkomingen op de vier thema’s waar de inspectie naar kijkt: persoonsgerichte zorg, deskundige zorgverlener, sturen op kwaliteit en veiligheid en medicatieveiligheid. Dit leidt tot risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van cliënten.
Een selectie uit de bevindingen en conclusies van de inspectie:

  • Het bestuur van KBWO stuurt onvoldoende op de kwaliteit en veiligheid van de zorg.
  • KBWO schakelt te weinig deskundigheid in bij cliënten met gedragsproblemen.
  • De cliëntdossiers zijn niet altijd actueel.
  • KWBO zorgt voor een onvoldoende passend aanbod aan scholingen, waaronder medicatieveiligheid en omgang met probleemgedrag.

Dit moet KBWO doen

Bij verscherpt toezicht let de inspectie extra op een zorgaanbieder. KBWO moet binnen zes maanden voldoen doen aan de normen en de tekortkomingen herstellen. De inspectie verwacht daarbij dat KBWO zich concentreert op de herinrichting van het bestuur om kwalitatief goede zorg te leveren.

De inspectie zal de voortgang nauwlettend volgen. Aan het einde van de periode van verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie of de situatie voldoende is verbeterd.

Documenten

KBWO

Helmond