Verscherpt toezicht voor Huize Brandsen in Baarn

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Woon- Zorgflat Brandsen onder verscherpt toezicht gesteld. Er zijn risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. De maatregel duurt zes maanden.

Dit is er aan de hand

Huize Brandsen biedt ouderenzorg in Baarn. De inspectie constateert risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Er zijn tekortkomingen op twee van de thema’s waar de inspectie naar kijkt: deskundige zorgverlener en sturen op kwaliteit en veiligheid.

Een selectie uit de bevindingen van inspectie:

  • Het aantal deskundige zorgverleners is onvoldoende. Cliënten kunnen er niet op rekenen dat zij zorg krijgen van zorgverleners die allemaal deskundig zijn in hun vak. 
  • Huize Brandsen stuurt onvoldoende op kwaliteit en veiligheid. Hierdoor kunnen medewerkers niet optimaal goede en veilige zorg leveren. De zorgorganisatie moet nog systematischer de kwaliteit van zorg moet meten en verbeteren, bijvoorbeeld door het op de juiste wijze bijhouden van de cliëntdossiers.

Om te bereiken dat de kwaliteit van zorg verbetert, houdt de inspectie expliciet een vinger aan de pols.

Hoe nu verder

Bij verscherpt toezicht let de inspectie extra op een zorgaanbieder. Huize Brandsen moet binnen zes maanden voldoen aan de normen voor goede zorg en verbeteringen laten zien op de genoemde thema’s.

De inspectie zal de voortgang nauwlettend volgen. Aan het einde van de periode van het verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie of Huize Brandsen de situatie heeft verbeterd. De inspectie kan als dat nodig is verdere stappen nemen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

Documenten

Kaart

Huize Brandsen

Baarn