IGJ-adviseur Anne Margriet Pot benoemd tot hoogleraar ‘Toezicht op persoonsgerichte en geïntegreerde langdurige zorg’

Om een impuls te geven aan het toezicht op persoonsgerichte en geïntegreerde langdurige zorg heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een leerstoel aan Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) opgericht. Anne Margriet Pot, strategisch adviseur langdurige zorg bij IGJ, zal deze leerstoel bekleden. De inspectie streeft ernaar het toezicht op de langdurige zorg beter te laten aansluiten bij de toenemende netwerkstructuur van de gezondheidszorg. Daarnaast wil de inspectie meer recht doen aan de ervaringen en kennis van patiënten en cliënten.

“Ons toezicht vraagt om innovatie”, aldus Anne Margriet. “Het publiek krijgt steeds meer zeggenschap in de samenleving, ook over de zorg die mensen ontvangen. De maatschappelijke positie en wetmatige basis van toezichthouders zijn niet langer vanzelfsprekend. Netwerkzorg roept de vraag op wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit van die zorg. Zorgaanbieders en de inspectie spelen nog onvoldoende in op de behoeften en voorkeuren van patiënten en cliënten. Het is essentieel om te luisteren naar hun ervaringen, naast die van familieleden en zorgprofessionals. Dit alles vraagt om een meer flexibele vorm van toezicht die persoonsgerichte en geïntegreerde zorg (preventie, zorg en welzijn) stimuleert.”

Anne Margriet brengt als psycholoog belangrijke expertise mee voor de invulling van deze nieuwe IGJ-leerstoel. Vanaf 2007 was zij hoogleraar Ouderenpsychologie in Amsterdam en sinds 2019 buitengewoon hoogleraar in Zuid-Afrika. Voordat zij eind 2018 bij de inspectie kwam, werkte zij vier jaar bij de World Health Organization (WHO). Eerder werkte zij bij het Trimbos-instituut en doceerde zij aan de Vrije Universiteit. Ook heeft zij als klinisch psycholoog bij diverse zorgorganisaties gewerkt.

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) is een toonaangevende faculteit op het terrein van beleid en management in de gezondheidszorg. ESHPM zoekt nadrukkelijk de samenwerking met maatschappelijke partners op. Zo worden de relevantie en de toepasbaarheid van het onderzoek continu gewaarborgd.

Anne Margriet Pot gaat een dag per week haar bijzondere IGJ-leerstoel vervullen. Daarnaast blijft zij samen met Ian Leistikow leidinggeven aan het onderzoek binnen de inspectie. Een stevige verankering tussen wetenschap en praktijk is voor de IGJ essentieel om het toezicht voortdurend te kunnen verbeteren.

©IGJ