Inspectie ziet druk op ziekenhuizen door meer coronapatiënten; nog steeds veilige zorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet dat ziekenhuizen alles doen om de kwaliteit en de veiligheid van de zorg te garanderen. Ook nu de druk toeneemt doordat er steeds meer coronapatiënten komen. De ziekenhuizen spreiden patiënten met corona over het land. En zij stellen reguliere, planbare zorg uit. Maar alleen waar dat verantwoord kan, en liefst zo min mogelijk. Gezien de omstandigheden zijn de ziekenhuizen tot nu toe nog in staat goede en veilige zorg te bieden, concludeert de inspectie.

De inspectie onderhoudt dagelijks veel contacten in de ziekenhuizen. We willen weten wat er op de werkvloer speelt. Daarom praten we tijdens inspectiebezoeken niet alleen met de bestuurders, maar ook met de mensen die het werk aan het bed doen: artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners. En met patiënten. Daarbij komen risico’s ter sprake en maatregelen om die het hoofd te bieden.

Ook overlegt de inspectie met regionale en landelijke organisaties: de regionale organisaties acute zorg (ROAZ) en niet-acute zorg (RONAZ) en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Ten slotte heeft de inspectie ook vaak contact met patiënten- en cliëntenorganisaties.

Wat de inspectie ziet

 • Artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici zijn nog maar nauwelijks bijgekomen van de eerste golf coronabesmettingen in het voorjaar. Die hebben ze als heel zwaar ervaren. Het is frustrerend voor zorgverleners dat zij nu weer meer zieke mensen zien, terwijl in de samenleving niet iedereen zich aan de voorzorgsmaatregelen houdt.
 • De capaciteit van de ziekenhuizen om hun zorg te kunnen leveren staat onder druk.
 • Dat komt ook doordat veel medewerkers ziek uitvallen of enkele dagen in quarantaine moeten.
 • Het overplaatsen van patiënten uit het ziekenhuis naar centra voor verpleging en verzorging stagneert. Ook dat komt doordat medewerkers ook daar ziek uitvallen of in quarantaine moeten.
 • Alle regio’s willen meewerken aan een evenwichtige landelijke spreiding van coronazorg. Maar in steeds minder regio’s is nog capaciteit beschikbaar om patiënten over te nemen.
 • Ziekenhuizen krijgen te maken met onbegrip en boosheid van patiënten en familie als een patiënt te horen krijgt dat overplaatsing naar een ander ziekenhuis nodig is.
 • Patiënten die urgent andere zorg dan coronazorg nodig hebben, moeten in het ziekenhuis terecht blijven kunnen. Medisch specialisten hebben landelijke afspraken gemaakt over de volgorde van de urgente zorg, waarbij het belang van hun patiënten steeds voorop staat.
 • Ziekenhuizen hebben de samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio geïntensiveerd, zoals met huisartsen, verpleeghuizen, revalidatiecentra en particuliere klinieken.

Wat de inspectie vindt

 • Naast zorgen voor coronapatiënten wil iedereen ook de reguliere zorg zo veel en zo lang mogelijk door laten draaien. Want zo wordt schade door het uitstellen van behandelingen voorkomen.
 • Het spreiden van patiënten over het land - desnoods ook naar het buitenland - en het zoeken naar alternatieven moet zoveel mogelijk vóór het uitstellen van behandelingen gaan. Het spreiden van patiënten kan lucht geven om zo veel mogelijk reguliere zorg door te laten gaan. Maar overplaatsing van een patiënt levert ook risico’s op. Het is aan de arts om uiteindelijk de afweging te maken.
 • Er is aandacht nodig voor mensen die nu zelf hun behandeling uitstellen. Het is belangrijk om ‘zorgmijders’ ervan te overtuigen om toch naar hun arts of andere zorgverlener te gaan. Veel zorg is gewoon en veilig mogelijk als een behandeling nodig is. Patiënten kunnen hun afweging het beste maken in goed overleg met hun arts of andere zorgverlener.
Aanvulling 9 oktober 2020: In een vorige versie van dit bericht werd per abuis vermeld dat de uitstroom van patiënten naar centra voor revalidatie stagneert. De inspectie heeft hier geen concrete signalen over. De betreffende zin is aangepast.