De zorg en de jeugdhulp tijdens de coronacrisis

Sinds de uitbraak van de coronacrisis heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) nauw contact onderhouden met zorgaanbieders in de zorg en de jeugdhulp en met fabrikanten en leveranciers van medicijnen en medische hulpmiddelen. Eerst vooral telefonisch en digitaal, later ook weer door het afleggen van bezoeken.

Op deze manier hebben we in kaart gebracht:

  • of het zorgveld breed in staat is om op het juiste niveau te kunnen blijven functioneren;
  • welke risico’s er als gevolg van de eerste coronagolf zijn geïdentificeerd voor de patiëntveiligheid, de kwaliteit van de zorg en de productveiligheid;
  • welke kansen er onder druk zijn gecreëerd en vastgehouden kunnen worden voor de toekomst;
  • wat heeft bijgedragen aan het inperken van de risico’s en welke ontwikkelingen juist ten goede zijn gekomen aan de kwaliteit van de zorg en de productveiligheid;
  • wat ervoor nodig is om de sector in de goede beweging te houden om op het juiste niveau te handelen bij een eventuele volgende virusuitbraak teneinde de kwaliteit van de zorg en de beschikbaarheid en veiligheid van producten te waarborgen.

Wat we hebben gehoord en gezien en de conclusies en aanbevelingen die we daaruit trekken, staat in deze tussenrapportage. Een vervolgrapportage komt later deze maand.

Nieuwe rapporten worden toegevoegd aan dit bericht. Laatste update: 8 oktober 2020.

Publicaties