Verscherpt toezicht voor thuiszorg Doruk B.V.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Thuiszorg Doruk B.V. in Almelo vanaf 14 augustus 2020 onder verscherpt toezicht gesteld. Doruk biedt thuiszorg en dagopvang. Er zijn risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. De maatregel duurt zes maanden.

Dit is er aan de hand

De inspectie bracht in juni een aangekondigd bezoek aan Doruk. De zorgaanbieder schiet tekort op meerdere thema’s waar de inspectie naar kijkt:

  • integrale zorg
  • veilige zorg thuis
  • sturen op kwaliteit

Dit zijn thema’s van het zogeheten toetsingskader ‘Toezicht voor de zorg thuis’.

De inspectie ziet structurele tekortkomingen bij Doruk. Zo werken zorgverleners niet volgens de veilige principes in de medicatieketen. Ook laat de organisatie niet genoeg verbeterkracht zien en er wordt onvoldoende gestuurd op verbetering. Verder heeft Doruk de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het coronavirus onvoldoende toegepast op de eigen organisatie.

Om te bereiken dat de kwaliteit van zorg verbetert, houdt de inspectie expliciet een vinger aan de pols. 

Hoe nu verder

Bij verscherpt toezicht let de inspectie extra op een zorgaanbieder. Doruk moet binnen vier weken de normen voor medicatieveiligheid voor elkaar hebben. Voor de andere punten waarop Doruk tekortschiet krijgt de zorgaanbieder zes maanden de tijd.

De inspectie zal de voortgang nauwlettend volgen. Aan het einde van de periode van het verscherpt toezicht beoordeelt de inspectie of Doruk de situatie heeft verbeterd. De inspectie kan als dat nodig is verdere stappen nemen in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

Documenten