Zomerhitte en coronavirus, een lastige combinatie in de zorg

Op 5 augustus heeft het RIVM het Nationaal Hitteplan geactiveerd. Ook zorgaanbieders moeten extra maatregelen nemen om de hitte voor hun patiënten en cliënten het hoofd te bieden. Mobiele airco’s, ventilatoren en systemen die lucht in één ruimte recirculeren, kunnen prima gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. In gemeenschappelijke ruimtes moet ervoor gezorgd worden dat er geen luchtstroom direct van de ene naar de andere persoon gaat.

Het is nog niet duidelijk of de luchtstroom uit een airco of van een ventilator het coronavirus kan verspreiden. Bij persoonlijk gebruik speelt dat risico sowieso niet. In een eenpersoons kamer of op een eenpersoons werkplek kan een airco of ventilator dus prima voor verkoeling zorgen.

Koeling

Voor gebruik van mobiele airco’s en ventilatoren in gemeenschappelijke ruimtes geeft het RIVM het advies terughoudend te zijn: alleen als er echt geen andere mogelijkheden voor voldoende koeling zijn. Maar de hitte brengt ook grote risico’s voor patiënten en cliënten. Voorop staat dat zij daartegen beschermd moeten worden.

  • Zorgaanbieders moeten de afweging maken tussen noodzakelijke koeling en de mogelijkheden daarvoor aan de ene kant, en een mogelijke verspreiding van het coronavirus aan de andere kant. De inspectie heeft begrip voor de lastige dilemma’s die dit oplevert.
  • Bij het inzetten van mobiele airco’s, systemen die de lucht in één ruimte recirculeren of ventilatoren in gemeenschappelijke ruimtes moet er in elk geval wel voor gezorgd worden dat er geen luchtstroom direct van de ene naar de andere persoon gaat.
  • In gebouwen of op afdelingen waar patiënten/cliënten besmet zijn met het coronavirus, is het gebruik van mobiele airco’s en ventilatoren in gemeenschappelijke ruimtes een te groot risico. Dan moet het vaste ventilatiesysteem voorzien in verse lucht van buiten, zo mogelijk gekoeld. Koeling kan dan niet met ventilatoren en mobiele airco’s.

Luchtverversing

Het coronavirus heeft geen verandering gebracht in de regels voor luchtverversing in gebouwen. De huidige regels voor installaties voor luchtverversing uit het Bouwbesluit blijven gelden. Er zijn geen aanwijzingen dat er aanpassingen nodig zijn.

Wanneer is de luchtverversing goed?
De installatie voor de luchtverversing mag geen nadelige invloed hebben op de gezondheid van mensen. Bij luchtverversing is afvoer van ‘oude’ lucht en rechtstreekse toevoer van verse buitenlucht nodig. Een goed systeem voert verse lucht naar binnen of voert verontreinigde binnenlucht af. Of een combinatie daarvan.

Wanneer is de luchtverversing niet goed?
Alleen afzuiging voldoet niet, want dan is er geen toevoer van verse buitenlucht. Een vaste installatie die lucht filtert en schoon terugblaast in de keuken of kamer voldoet ook niet (recirculatie).

Moeten er naast het ventilatiesysteem ook ramen open kunnen?
Soms is alleen de afvoer van binnenlucht mechanisch geregeld. Dan is het voor verse toevoer van lucht nodig dat er ramen open kunnen of dat de raamkozijnen roosters hebben. Of allebei. Open ramen moeten uiteraard niet te veel hitte binnen laten, bijvoorbeeld door zonwering te gebruiken.

Rol van de inspectie

In haar contacten met zorgaanbieders - tijdens bezoeken en telefonisch - heeft de IGJ aandacht voor het Nationaal Hitteplan en voor koeling en luchtverversing in gebouwen. De inspectie vraagt bijvoorbeeld of de luchtverversing voldoet aan de eisen en goed is onderhouden (ook de filters) door een deskundig bedrijf.