Veiligheid paracetamol staat niet ter discussie

Strikte limieten worden niet overschreden, verwaarloosbaar risico

Het NRC heeft vanavond een artikel gepubliceerd over vervuiling van paracetamol met para-chlooraniline (PCA). Deze stof is mogelijk kankerverwekkend. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft geconcludeerd dat de hoeveelheid PCA nooit de toegestane hoeveelheid overschrijdt. De veiligheid van het gebruik van paracetamol is niet in het geding.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft kennis genomen van het oordeel van het CBG en ziet geen noodzaak actie te ondernemen.