Bestuurders particuliere klinieken nemen hun verantwoordelijkheid

In april heeft de IGJ een grote uitvraag gedaan met betrekking tot de COVID-19-crisis onder particuliere klinieken. Hieruit bleek dat 68% van de 318 respondenten nog zorg leverde en 72% een bijdrage had geleverd aan de crisisbestrijding. Bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van hun personeel, medische apparatuur en medicatie.

Het merendeel van de particuliere klinieken die nog zorg leverden gaf aan dat zij uitsluitend urgente en noodzakelijke zorg leverden. Een aantal (39) particuliere klinieken leverde niet uitsluitend urgente en noodzakelijke zorg. Het ging hierbij hoofdzakelijk om oogheelkundige zorg, revalidatie en dermatologische zorg.

In regionaal verband kunnen particuliere klinieken mogelijk een rol spelen bij het zodanig organiseren van het zorgaanbod dat noodzakelijke medisch specialistische zorg zoveel mogelijk geleverd kan worden.

Abonneren op de nieuwsbrief

Wekelijks publiceren we deze signalen in de vorm van een nieuwsbrief, die via e-mail te volgen is.