Ondanks beperkingen continuïteit gehandicaptenzorg mogelijk

De inspectie heeft wekelijks contact met een aantal zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg om hen te vragen naar hun ervaringen tijdens de coronacrisis. Uit deze belrondes blijkt dat gehandicaptenzorgaanbieders de zorg georganiseerd krijgen. Tegelijk hoort de inspectie dat de mentale belasting voor medewerkers en cliënten is toegenomen. Zorgverleners maken zich zorgen over het mogelijk besmetten van hun cliënten, maar ook van hun eigen familieleden. Daarnaast neemt de druk op de zorgverleners van de cliënten en hun netwerk toe nu de maatregelen langer duren.

Veel cliënten en hun naasten hebben het moeilijk met het beperkende karakter van de maatregelen. Het sluiten van de dagbehandeling zorgt voor onrust en leed bij cliënten. Zij ervaren stress door het wegvallen van de dagelijkse structuur. Daarnaast zorgt het beperken van bezoekmogelijkheden voor verdriet, angst en onbegrip. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft een afwegingskader gemaakt dat zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg helpt om beleid te maken voor bezoekregelingen.

Beschikbaarheid persoonlijke beschermingsmiddelen

De meeste zorgaanbieders hebben op dit moment voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, maar geven ook aan dat dit zo anders kan zijn als er sprake is van besmetting met het coronavirus of als de bezoekregeling bijvoorbeeld wordt versoepeld. Een groot deel van de zorgaanbieders heeft goede ervaringen met het RIVM, de ROAZ en de GGD'en. Een aantal zorgaanbieders geeft aan dat de contacten met de GGD’en soms moeilijk verlopen. Zorgaanbieders die bovenregionaal werken constateren dat GGD’en er, bijvoorbeeld voor het testen, wisselend beleid op nahouden.

Organisatie van zorg

De meeste zorgaanbieders geven aan dat het ziekteverzuim en de werkdruk nauwelijks of matig zijn toegenomen. Zorgaanbieders hebben bijvoorbeeld zorgverleners van de dagbesteding overgeplaatst naar de woningen zodat zij daar hun collega’s kunnen ondersteunen. De coronacrisis biedt ook kansen in de organisatie van de zorg. Zorgaanbieders kijken kritisch naar hoe ze de zorg georganiseerd hebben. Innovaties, zoals het beeldbellen, zijn versneld ingevoerd. Er blijven veel zorgen bij zowel de grote als kleine zorgaanbieders over de financiële gevolgen van de crisis en de afhandeling daarvan.

Wie heeft de inspectie gesproken?

De zorgaanbieders waren grote en kleine organisaties verspreid door heel Nederland. Ook vroeg de inspectie twee brancheorganisaties (de VGN en FLZ) in de gehandicaptenzorg naar hun ervaringen. De inspectie gebruikt de uitkomsten van deze belrondes om het ministerie van VWS een actueel beeld te geven van (mogelijke) knelpunten in de gehandicaptenzorg. Op deze manier wil de inspectie met haar toezicht de sector ondersteunen.