Tandartsen en mondhygiënisten moeten bij opening praktijken richtlijnen coronazorg goed naleven

Veel tandartsen en mondhygiënisten openen deze week hun praktijken weer voor reguliere zorg. Zij doen dit op advies van de koepels van mondzorg. De afgelopen weken waren de praktijken alleen open voor spoedzorg.

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt het positief dat de koepelorganisaties mondzorg een nieuwe leidraad met maatregelen tijdens corona hebben gemaakt. De inspectie vindt het daarbij belangrijk dat voorlopig de meest noodzakelijke mondzorg wordt opgepakt. Daarna kan er ruimte komen voor uitbreiding van de reguliere zorg.

Beschermingsmiddelen

Voor de inspectie is het daarnaast belangrijk dat de tandartsen en mondhygiënisten zich goed aan de nieuwe leidraad houden. Deze leidraad is in lijn met de richtlijnen van het RIVM en is een toevoeging op de reeds bestaande Richtlijn Infectiepreventie mondzorgpraktijken. Een van de voorwaarden daarbij is het voldoende beschikbaar zijn van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals onder andere mondkapjes.  
Voor deze mondkapjes geldt dat er geen aanspraak gedaan kan worden op de centrale verdeling van beschermingsmiddelen, daarom is het verstandig om voorrang te geven aan de meest noodzakelijke zorg.

FFP2-maskers en hoger moeten gereserveerd blijven voor spoedzorg bij coronapatiënten in de CAM-praktijken. Daarnaast mogen in de reguliere zorg alleen patiënten behandeld worden die geen klachten hebben die bij een COVID-19 infectie passen.  
Met deze maatregelen is volgens de richtlijn van het RIVM het risico op besmetting klein.