Zorgmedewerkers met milde klachten, laat je testen

Er zijn meer COVID-19 testen beschikbaar voor zorgmedewerkers. Daarom kunnen zorgmedewerkers zich laten testen als zij klachten als hoesten, verkoudheid of koorts hebben. De veiligheid van zorgmedewerkers is van groot belang, omdat deze medewerkers ook het virus kunnen overdragen op kwetsbare cliënten. De inspectie vraagt aan zorgmedewerkers om gebruik te maken van deze extra testmogelijkheid. Daarbij verwacht de inspectie dat zorgbestuurders hun medewerkers een snelle triage en toegang tot een testlocatie bieden.

Aanvulling

Sinds 1 juni 2020 kan iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus, zich laten testen bij de GGD. Zie ook op de website van de Rijksoverheid: Bel 0800-1202 voor een coronatest.

GGD’en zijn klaar om zorgmedewerkers te testen

De GGD’en zijn klaar om zorgmedewerkers te testen op de daarvoor ingerichte testfaciliteiten. Alle zorgmedewerkers met klachten die zich aanmelden via de geëigende routes zullen door de lokale GGD worden geregistreerd en getest als dat uit de aangeleverde triage volgt. Mocht dit bij grote toestroom leiden tot te ver oplopende wachttijden, organiseren de GGD’en bijstand.

Voor de triage zijn de instellingen (via bedrijfsarts, arbodienst of instellingsarts) zelf verantwoordelijk. Daarnaast kan ook de eigen huisarts een test aanvragen. De GGD’en doen de triage alleen als er geen andere arts is die dit kan doen.

De GGD registreert alle aanmeldingen en plant deze in voor testafname. Dat maakt dat de artsen infectieziektebestrijding van de GGD zich volledig kunnen concentreren op de positieve uitslagen.

Financiering

Het testen door de GGD’en wordt betaald uit het openbare gezondheidsbudget. Instellingen maken hiervoor dus geen kosten. Zorgverleners (werknemers en zzp’ers) hoeven ook geen beroep te doen op hun ziektekostenverzekering (en het kost dus geen eigen risico).

Informatie voor zorgmedewerkers

De meest actuele versies van RIVM-richtlijnen voor de sectoren staan hier: