Beschermingsmiddelen inzetten op de juiste zorgplek

Dit weekend heeft Minister Martin van Rijn (Medische Zorg) een nieuw verdeelmodel vastgesteld voor mondmaskers. In het nieuwe model gaat het niet om een verdeling over de zorgsectoren, maar om een verdeling op basis van besmettingsrisico’s voor zorgverleners. De inspectie vindt het terecht dat beschermingsmiddelen worden verdeeld naar plekken waar ze het meest nodig zijn. Dat zijn zorgverleners in het ziekenhuis, maar evengoed zorgverleners in verpleegtehuizen en de andere zorgsectoren waar Corona-patiënten intensief worden behandeld. De inspectie krijgt veel signalen van zorgmedewerkers en zorgbestuurders die zich zorgen maken over de beperkte hoeveelheid persoonlijke beschermingsmiddelen.

Deze beschermingsmiddelen zijn noodzakelijk om de werkzaamheden zoals in de thuiszorg – palliatieve zorg, persoonlijke verzorging of wondverzorging - op een goede en veilige manier te kunnen uitvoeren. De impact van tekort aan beschermingsmiddelen wordt vergroot wanneer niet iedereen getest kan worden bij klachten en de keuze gemaakt moet worden om cliënten bij klachten met of zonder beschermende maatregelen te verzorgen. Bestuurders en zorgmedewerkers moeten hierin lastige keuzes maken. Zorgverleners hebben in deze situatie de ruimte om de zorg op afwijkende manieren te organiseren, mits hierbij goed hulpverlenerschap en het leveren van persoonsgerichte, veilige en verantwoorde zorg voorop staan. De bestuurder is en blijft hiervoor eindverantwoordelijk en moet daarbij wel rekening houden met de richtlijnen van het RIVM.

Alle mensen die werken in de zorg, of dat nu in het ziekenhuis, in de thuiszorg, of in het verpleeghuis is, moeten erop kunnen rekenen dat zij hun werk veilig kunnen doen. Dat betekent dat er voldoende beschermingsmiddelen moeten zijn. Samen met het bedrijfsleven en partijen uit de zorg werkt het kabinet met man en macht aan om zoveel mogelijk in te kopen. De inspectie blijft de signalen die zij ontvangt vanuit zorgverleners over tekorten aan beschermingsmiddelen melden bij VWS.