Coronavirus: meer ruimte voor apotheken bij leveringsproblemen van geneesmiddelen

Apothekers mogen hun voorraden aan geneesmiddelen onderling uitwisselen, als dat nodig is om tekorten door leveringsproblemen op te lossen. Normaal is dat verboden, maar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staat het nu tijdelijk toe.

Aanvulling 26-06-2020

Dit bericht is niet meer van kracht per 1 juli 2020.

Voorwaarden

De inspectie vindt het belangrijk dat apothekers in de huidige complexe situatie de ruimte hebben om de zorg zo goed mogelijk in te richten. Wel onder voorwaarden:

  • De vragende apotheker moet schriftelijk om de geneesmiddelen verzoeken.
  • Tevens moet hij de ontvangst en de verstrekking hiervan achteraf kunnen aantonen.
  • Ook de leverende apotheker dient een sluitende administratie te voeren.
  • De apothekers moeten het vervoer van de geneesmiddelen zo organiseren dat het product van goede kwaliteit blijft.

Door de uitbraak van het coronavirus bestaat de mogelijkheid dat geneesmiddelen door leveringsproblemen (tijdelijk) niet goed beschikbaar zijn. Daarbij kan het voorkomen dat er apothekers (en apotheekhoudende huisartsen) zijn die voldoende geneesmiddelen op voorraad hebben, terwijl anderen te weinig of niets meer hebben.

Om het voor apothekers mogelijk te maken elkaar in deze crisis te helpen, staat de inspectie het onder voorwaarden toe dat een apotheker die een geneesmiddel over heeft dat overdraagt aan een andere apotheker. Normaal mag dat niet, maar in het belang van de volksgezondheid mogen apothekers nu dus afwijken van de geldende wetgeving. De inspectie zal hierop in ieder geval tot 1 juli 2020 niet handhaven.