Coronavirus: toezicht op de thuiszorg

De inspectie krijgt veel signalen van thuiszorgmedewerkers en zorgbestuurders die zich zorgen maken over de beperkte hoeveelheid persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze beschermingsmiddelen zijn noodzakelijk om de werkzaamheden in de thuiszorg - zoals persoonlijke verzorging of wondverzorging - op een goede en veilige manier te kunnen uitvoeren. De inspectie wijst het ministerie van VWS dagelijks op het tekort aan beschermende middelen; met name mondkapjes, maar ook brillen, schorten en handschoenen.

De impact van tekort aan beschermingsmiddelen wordt vergroot wanneer niet iedereen getest kan worden bij klachten en de keuze gemaakt moet worden om cliënten bij klachten met of zonder beschermende maatregelen te verzorgen. Bestuurders en thuiszorgmedewerkers moeten hierin lastige keuzes maken. Zorgverleners hebben in deze situatie de ruimte om de zorg op afwijkende manieren te organiseren, mits hierbij goed hulpverlenerschap en het leveren van persoonsgerichte, veilige en verantwoorde zorg voorop staan. De bestuurder is en blijft hiervoor eindverantwoordelijk en moet daarbij wel rekening houden met de richtlijnen van het RIVM.

We houden in deze moeilijke omstandigheden graag contact met iedereen die zorg aan huis verleent, of dit nu vanuit een organisatie of als zelfstandige gebeurt. Daarbij bieden we overleg als het niet lukt om te handelen conform alle richtlijnen. We zijn bereikbaar via ons meldpunt voor zorgprofessionals of het Landelijk Meldpunt Zorg voor burgers.

Zorgaanbieders laten de inspectie weten dat veel cliënten stoppen met de thuiszorg uit angst besmet te worden. Thuiszorgaanbieders schalen ook zelf in een aantal gevallen de zorg af, bijvoorbeeld als er te weinig zorgverleners zijn om alle zorg te verlenen. Daarnaast worden thuiszorgmedewerkers die niet nodig zijn binnen de eigen thuiszorgorganisatie, regionaal ingezet om daar te zijn waar hulp nodig is. De inspectie juicht deze regionale samenwerkingen toe en ziet dat dit de enige manier is om met elkaar de zorg te kunnen continueren. 

Meer informatie voor zorgverleners