Coronavirus: recepten mogelijk na online video-contact tussen arts en patiënt

Voor het voorschrijven van medicatie na online contact tussen voorschrijver en patiënt gelden regels en randvoorwaarden die erop neerkomen dat het niet is toegestaan om via internet geneesmiddelen voor te schrijven als de voorschrijver de patiënt nooit persoonlijk heeft ontmoet, de patiënt niet kent of zijn medicatiehistorie niet beschikbaar heeft.

Let op: dit bericht is niet meer van kracht per 11 september 2020.

Door coronavirus is het juist noodzakelijk onnodig face-to-face contact zo veel mogelijk te vermijden. Recepten uitschrijven na een online videoconsult voorkomt fysiek contact en kan helpen tegen de verspreiding van het coronavirus. Zolang deze situatie voortduurt geeft de inspectie ruimte aan artsen voor het online voorschrijven in de volgende omstandigheden:

Bij een patiënt die nog niet eerder fysiek is gezien door de voorschrijver, zijn recepten na een video-consult mogelijk als de waarnemer of vervanger of voorschrijver het actuele medicatieoverzicht van de patiënt kan inzien. In alle gevallen informeert de waarnemer of vervanger of voorschrijver later de hoofdbehandelaar en/of huisarts van de patiënt.

In alle gevallen van overmacht waarbij voorschrijven van medicatie strikt noodzakelijk is omdat de veiligheid van de patiënt in het geding is, legt de voorschrijver de afwegingen hierover goed vast.