Persoonlijke beschermingsmiddelen gezondheidszorg gebonden aan exportvergunning

Bij het vanuit Nederland exporteren van persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals mondkapjes, spatbrillen, handschoenen) naar landen buiten de EU, is een exportvergunning verplicht. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is aangewezen als bevoegde autoriteit om op de vergunningaanvragen te beslissen.

Let op: deze informatie is geactualiseerd op 26 mei 2020 in het bericht Exportvergunning persoonlijke beschermingsmiddelen gezondheidszorg niet meer nodig.

Nu er een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen is, zal de inspectie in beginsel geen exportvergunning afgeven.

Procedure

De inspectie IGJ werkt samen met de Centrale Dienst In- en Uitvoer (CDIU), onderdeel van de Douane. Aanvragen voor exportvergunningen kunnen bij de CDIU worden ingediend, per mail naar douane.dgr.cdiu.pbm@belastingdienst.nl. Binnen vijf werkdagen volgt een beslissing.

Zie voor de wettelijke regelingen: EU-Uitvoeringsverordening 2020/402 en Besluit aanwijzing bevoegde autoriteit.