Steekproef inspectie onder 26 kleine instellingen gehandicaptenzorg: de meeste scoren voldoende tot goed

De zorg die 26 kleinschalige instellingen voor gehandicapten bieden, is meestal voldoende tot goed. De zorgverleners kennen de cliënten goed. Ze spelen in op hun wensen en behoeften en er is veel persoonlijke aandacht. Doorgaans is er een stabiel en deskundig team van zorgverleners. De meeste instellingen werken ook systematisch aan de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Het toedienen van medicijnen is over het algemeen veilig georganiseerd. Op onderdelen zijn er wel verbeteringen nodig. De instellingen willen daar ook aan werken.

Dat blijkt uit een steekproef van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bij 26 kleine instellingen voor gehandicaptenzorg. Zij geven zorg aan (meestal) maximaal tien mensen met een verstandelijke beperking die er wonen of logeren, of ambulante zorg of dagbesteding krijgen. De zorg verschilt sterk, van eenvoudig tot complex.

De inspectie kwam zonder aankondiging bij de instellingen op bezoek. De inspecteurs keken naar vier aspecten:

 • hoe persoonsgericht is de zorg;
 • de zorgverleners, aantal en deskundigheid;
 • kwaliteit en veiligheid;
 • het geven van medicijnen.

Verbeteringen mogelijk

De inspectie constateert dat de meeste instellingen hun zorg willen en kunnen verbeteren waar dat nodig is. Bij drie instellingen was de kwaliteit van de zorg ondermaats en had de inspectie te weinig vertrouwen in verbetering. Daar heeft de inspectie maatregelen genomen (verscherpt toezicht of een aanwijzing).

Voorbeelden van punten die bij sommige instellingen beter moeten:

 • aandacht voor eigen regie door cliënten tegenover strikte (huis)regels;
 • het systematisch inventariseren en registreren van risico’s;
 • het goed vastleggen van informatie over cliënten in dossiers, om de continuïteit van de zorg te garanderen;
 • het inzetten van voldoende deskundigen bij complexe zorg;
 • een goed kwaliteitssysteem, met het melden en analyseren van incidenten om daarvan te leren;
 • scholing en training van medewerkers.

Documenten

Rapporten per bezochte instelling

 1. Huize Grooteman
 2. Zorgen zonder Zorgen
 3. CeT coaching en Therapie
 4. Kubuszorg
 5. De Spil
 6. It Pakhûs
 7. Stichting Change your Life
 8. Stichting De Lentebloem
 9. Janelco Begeleid Wonen
 10. V.O.F. De Droom
 11. Aventurijn Zorg
 12. Vinden & Binden Zorg en Welzijn
 13. Stichting De Bijzondere Onderneming
 14. Stichting Ook voor Jou
 15. Stichting Wooniniatief Villande
 16. Stichting Opendoor
 17. Savy Zorg
 18. De Buurderij
 19. Thuis voor nu
 20. Ruimzicht
 21. Zorggroep Noordervaart
 22. Lage Nieuwstraat Collectief
 23. ‘t Buske
 24. Puer leven in stijl
 25. De Rots
 26. Nostram