Veilige zorg na faillissement MC IJsselmeerziekenhuizen, ondanks veranderingen zorgaanbod

In de periode na het faillissement en rond de overname van MC IJsselmeerziekenhuizen was sprake van veilige zorg. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in twee toezichtsrapporten over de periode rond het faillissement en daarna. Het faillissement leidde tot onrust en ingrijpende wijzigingen in het zorgaanbod. Dat bracht risico’s met zich mee.

Het faillissement en de veranderingen in het zorgaanbod, zoals het verdwijnen van de afdeling klinische verloskunde in Lelystad, hebben voor veel mensen impact gehad. Dat heeft de inspectie ook gezien. Maar uit het onderzoek is gebleken dat de voorwaarden voor veilige zorg wel aanwezig waren. De inspectie heeft daarnaast geen calamiteiten geconstateerd. Dat er veilige zorg werd geleverd, is voor een groot deel te danken aan de professionaliteit, veerkracht en betrokkenheid van de zorgverleners.

Risico’s in beeld brengen en uitwerken

Een ongecontroleerd faillissement mag volgens de inspectie nooit meer voorkomen in de zorg. Zorgaanbieders die in financiële problemen komen moeten nadenken over de risico’s voor patiëntveiligheid en continuïteit van zorg en daarover afstemmen met betrokkenen. Dat is dan ook de belangrijkste aanbeveling van de inspectie.

Inmiddels werken zorgaanbieders uit verschillende sectoren, de Flevolandse Patiëntenfederatie, zorgverzekeraars, gemeenten en provincie samen aan de inrichting van het zorgaanbod in Flevoland. De inspectie hoopt dat alle betrokkenen vertrouwen hebben of krijgen in het zorgaanbod in de regio.

Marina Eckenhausen
Hoofdinspecteur Marina Eckenhausen

Vertrouwen in zorgverleners en in de manier waarop de zorg is georganiseerd, is belangrijk voor hoe patiënten de zorg ervaren en kan bijdragen aan hun herstel.

Er zijn diverse rapporten over de gang van zaken rondom het faillissement van MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen, ook van anderen dan de inspectie. De twee rapporten die vandaag zijn gepubliceerd, zijn niet los te zien van de onderzoeken die al gepubliceerd zijn of nog gaande zijn.

Documenten