Aanwijzing voor Thuiszorg Olympia bv

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Thuiszorg Olympia bv een aanwijzing gegeven. Thuiszorg Olympia levert in Eindhoven en omgeving zorg aan cliënten thuis. Er zijn risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg. Thuiszorg Olympia moet direct de zorg overdragen van cliënten met de indicatie verpleging en/of bij wie voorbehouden handelingen worden uitgevoerd.

Wat is er aan de hand?

De inspectie constateert dat Thuiszorg Olympia grotendeels niet voldoet aan de normen voor goede en veilige zorg. Thuiszorg Olympia schiet op meerdere thema’s tekort waar de inspectie op let: ‘veilige zorg’, ‘cliënt centraal’, ‘integrale zorg’, ‘professionele autonomie van de wijkverpleegkundige’ en ‘sturen op kwaliteit en goed bestuur’. Ook is er geen verantwoorde omgang met medicatie. Dit kan ertoe leiden dat er een onmiddellijk en hoog risico is voor de veiligheid van cliënten.

Om die reden legt de inspectie een aanwijzing op. Een aanwijzing is een maatregel waarmee de inspectie een zorgaanbieder verplicht om de zorg te verbeteren.

In de aanwijzing staat onder meer dat Thuiszorg Olympia direct een deel van de cliënten moet overdragen aan een andere zorgaanbieder. Dat betreft de personen met de indicatie verpleging en/of bij wie voorbehouden handelingen moeten worden uitgevoerd. Voorbehouden handelingen zijn risicovolle, medische handelingen die alleen bevoegde zorgverleners mogen uitvoeren, zoals injecteren. Pas als de inspectie vaststelt dat er voldoende maatregelen op dit gebied zijn genomen mag Thuiszorg Olympia weer cliënten aannemen die deze zorg nodig hebben.

Hoe nu verder?

De aanwijzing valt uiteen in twee onderdelen. Thuiszorg Olympia moet uiterlijk op 19 januari 2020 voldoen aan het thema ‘veilige zorg’. Dit betekent dat wijkverpleging bekwaam en bevoegd moet zijn om voorbehouden handelingen te verrichten. Hier hoort een verantwoorde omgang met medicatie ook bij.

Thuiszorg Olympia moet uiterlijk 19 april 2020 tekortkomingen op de andere thema’s (‘cliënt centraal’, ‘integrale zorg’, ‘professionele autonomie van de wijkverpleegkundige’ en ‘sturen op kwaliteit en goed bestuur’) hebben verholpen.

De inspectie volgt de naleving van de aanwijzing nauwlettend. Als Thuiszorg Olympia niet aan de aanwijzingen voldoet, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

Documenten

Thuiszorg Olympia bv

Eindhoven