Werkplan 2020 vastgesteld

Het Werkplan 2020 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is vastgesteld door de minister. Dit is het eerste jaarplan dat een uitwerking vormt van de doelen uit het onlangs gepubliceerde Meerjarenbeleidsplan 2020-2023. Net als het meerjarenbeleidsplan borduurt het werkplan voort op positieve ontwikkelingen in 2019. Het werkplan is inmiddels al naar de Tweede Kamer gestuurd.

Thema’s en aandachtspunten

In het Werkplan 2020  schetst de inspectie de grootste ontwikkelingen in het werkveld die haar aandacht vragen. Sommige thema’s en aandachtspunten uit 2019 komen weer terug in 2020: regeldruk, brexit, E-health, goed bestuur, samenwerken aan passende jeugdhulp en de ouderenzorg. Nieuwere thema’s zijn de duurzame inzetbaarheid van zorgverleners en de inzet van meer data in ons toezicht.

Extra aandacht

Werkplan 2020 beschrijft voor alle twintig sectoren de staat, het streven en de aanpak van het toezicht. Vanuit de ontwikkelingen kiest de inspectie risico’s en problemen waar wij in het toezicht in 2020 extra aandacht aan geven.

Eerste uitwerking van meerjarenbeleidsplan

Elke vier jaar stelt de inspectie een meerjarenbeleidsplan (MJB) op waarin zij de koers voor de komende jaren toelicht. Het MJB  is een strategisch document. Werkplan 2020 is een eerste uitwerking van de thema’s uit het nieuwe MJB. De inspectie informeert met dit werkplan de Tweede Kamer, het veld en de burger over wat zij in 2020 van de inspectie kunnen verwachten.