Nieuw meerjarenbeleidsplan voor Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft voor de komende vier jaar haar strategie uitgestippeld en deze vastgelegd in haar Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 (MJB). Hierin staan de thema’s en ambities waar IGJ de komende jaren prioriteit aan wil geven. Het nieuwe MJB borduurt deels voort op het huidige MJB, maar bevat ook nieuwe thema’s.

Zes MJB-thema’s geven prioriteit

Kern van het nieuwe MJB zijn zes thema’s waar IGJ de komende jaren prioriteit aan wil geven. Aan elk thema zijn enkele concrete ambities gehangen die de komende vier jaar richting geven aan het inspectiewerk. Er zijn vier toezichtgerelateerde thema’s:

  1. Kwaliteit van persoonsgerichte zorg
  2. Beschikbaarheid van zorg- en hulpverleners in een veranderende arbeidsmarkt
  3. Technologische vernieuwing in de zorg
  4. Toezicht houden in de globaliserende wereld van producten

    Aan deze vier thema’s zijn twee organisatiethema’s gekoppeld die IGJ als voorwaarden ziet om de gewenste toezichtresultaten te kunnen bereiken:
     
  5. Datagebruik in ons toezicht

  6. Doelmatigheid van onze organisatie

Ronnie van Diemen, Inspecteur-generaal: “Met de gekozen thema’s sluiten we aan op de belangrijkste ontwikkelingen en knelpunten in de gezondheidszorg en jeugdhulp. Zo denken wij met onze inzet het meest te kunnen betekenen voor Nederland. Samen met de zorg- en hulpverleners staan we ervoor dat iedereen zorg krijgt die je je eigen familie en  naasten gunt.“

Totstandkoming

Het nieuwe MJB bouwt voort op het goede van het huidige MJB en is met vereende krachten tot stand gekomen. Zowel met inbreng van de eigen medewerkers als door het betrekken en raadplegen van stakeholders en externe deskundigen: in alle fasen en op diverse manieren (panels, themagroepen, consultatierondes, social media).

Twee verschijningsvormen

Het MJB 2020- 2023 heeft twee verschijningsvormen. Allereerst een interactieve online infographic. Deze infographic beschrijft de zes MJB-thema’s met bijbehorende ambities. Daarnaast is er een printbare PDF met een aantal aanvullende hoofdstukken.
Met het nieuwe MJB heeft IGJ ook gekozen voor een nieuw motto:

Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk.

Ronnie van Diemen, Inspecteur generaal licht de keuze voor een nieuw motto toe: “Het huidige motto ‘Gezond vertrouwen’ heeft een verandering ingezet en een blijvende plek gekregen in onze manier van werken. Het was voor de buitenwereld echter niet altijd duidelijk wat we ermee bedoelden. Daarom is besloten een nieuw motto te zoeken dat nog steeds ruimte laat voor het uitgangspunt ‘Gezond vertrouwen’, maar ook meer recht doet aan de kritische blik die de IGJ heeft. Een motto waardoor men weet wat men van ons kan verwachten. En wel dat wij in ons toezicht, handhaving en opsporing duidelijk, onafhankelijk en eerlijk willen zijn.”